top of page

Service

รับถ่ายภาพอาหาร และ จัดภาพลักษณ์อาหารให้ดูสวยงาม น่าสนใจ 
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอื่นๆ ซึ่งภาพถ่ายสามารถนำไปใช้ในเพจ Facebook หรือสื่อโฆษณาอื่นๆได้

ภาพทั้งหมดที่ถ่าย จะเป็นภาพแบบจัดแต่งทั้งหมด คือทางเราจะมี Prop ให้ ซึ่งถ้าอยากได้ภาพที่เป็นฉากหลังขาว เพื่อนำไป Di-cut สำหรับการทำอย่างอื่น สามารถคุยได้ครับ (ทางเราไม่ได้รับ Di-cut นะครับ)


สามารถพูดคุยและตกลงสำหรับแนวทางของรูปภาพ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้

สามารถถ่ายได้ทั้งงานที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ถ่าย และ ถ่ายนอกสถานที่ครับ

ระยะเวลาในการจัดทำ : หลังจากที่นัดเวลาเจอหรือได้รับตัวอย่างอาหารแล้วจะใช้เวลาถ่ายภาพและตกแต่งภาพ 4 วัน
หากต้องการแก้ไขรูปภาพหลังจากที่ได้รับงานแล้ว สามารถแจ้งได้ครับ

สำหรับถ่ายฉากขาว

ราคา

- เริ่มต้น 2,000 บาท

สำหรับถ่ายภาพพร็อพตกแต่ง

ราคา

- เริ่มต้น 2,500 บาท

*กรณีที่เป็นถ่ายงานนอกสถานที่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางเพิ่มตามความเหมาะสมนะครับ

**ราคานี้จะมี Prop บางส่วน สำหรับ Prop บางอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ

สิ่งที่จะได้ : ภาพที่ตกแต่งแล้ว เป็นไฟล์ ๋JPG และจะส่งผ่าน E-mail หรือ Dropbox แล้วแต่ความสะดวกครับ

*หากอยากได้ภาพไฟล์ RAW สามารถคุยได้ครับ

**หากอยากให้ถ่ายผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ครับ

***สำหรับงานวีดีโอ (เฉพาะที่เกี่ยวกับอาหาร) สามารถคุยได้เช่นกันครับ แต่จะมีการคุยเรื่องราคาภายหลัง

***สำหรับการถ่ายอื่นๆ ( Interior&Portrait) สามารถคุยราคาได้เช่นกันครับ แต่ราคาจะเป็นคนละ rate กันนะครับ

bottom of page